Най-често прилаганото лечение

Традиционният подход при инфекция с Helicobacter pylori е употребата на антибиотици, които унищожават бактерията.Търговски склад и адрес за кореспонденция:

Смартбио ООД, ул. „Кричим“ №76, София,

тел.: 0892334012

e-mail: office@smartbio.bg;